Åpent gruppemøte

Møte om lokalpolitiske saker for medlemmer av MDG Fredrikstad. Gruppeleder og bystyrerepresentant Henning Aall og bystyremedlem og lokallagsleder Ida Julsen, vil lede møtet.

Vi går gjennom de siste sakene som har vært fremmet i bystyret av MDG og status for disse.

Videre tar vi opp til diskusjon hvilke saker vi bør prioritere i utvalgene vi sitter, fortrinnsvis Planutvalget og Kultur- og miljøutvalget.

Den store saken i juni er ny handlingsplan, og vi diskuterer hvilke MDG saker vi bør jobbe med å synliggjøre i denne sammenheng.

Møte finner sted i Fredrikstad rådhus, møterom Isegran fra kl 18-19.30.

Velkommen!