Årsmøte 2016

Vi møtes i Dunkejongården i Gamlebyen, mandag 8. februar kl. 18.00. Medlemmer har stemmerett på årsmøte.

Årsmøtet er De Grønne i Fredrikstads høyeste organ. Her blir vi enige om vedtekter, budsjett, politikk og styre for det neste året.

Saker
01/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
02/2016 Møtekonstituering
03/2016 Valg av ordstyrer
04/2016 Valg av referent
05/2016 Valg av protokollunderskrivere og tellekorps
06/2016 Presentasjon og godkjenning av årsmelding 2015
07/2016 Presentasjon og godkjenning av regnskap for 2015
08/2016 Presentasjon og godkjenning av budsjett for 2016
09/2016 Presentasjon av sittende styres forslag til årsplan for 2016
10/2016 Forslag til nye lokallagsvedtekter
11/2016 Valg:
11.01/2016 Valg av styreleder
11.02/2016 Valg av øvrige styremedlemmer
11.03/2016 Valg av valgkomite for 2016
12/2016 Saker fra medlemmer
13/2016 Resolusjonsforslag fra styret

Vi håper å se deg på årsmøtet. Velkommen!