Grønt treff i februar 2016

Hjertelig velkommen til grønt treff på Kulturhuset, mandag 29. februar kl.18.30. Det kommer mer detaljert informasjon om dette møtet etter hvert, men et foreløpig program er:

- Foredrag v/ekstern innleder (nærmere info kommer)
- Kommende bystyresaker og presentasjon av våre saker til bystyret; interpellasjonene "Blomstereng i byen" og "Bærekraftig mat i kommunen"
- Planlegging av "Grønn Bading". Diskusjon og forslag på gjennomføring
- Andre temagrupper / ønsker for kommende medlemsmøter

Man trenger ikke være medlem for å hilse på. Ta med venner som er nysgjerrige på Miljøpartiet De Grønne eller tips folk som er litt interessert i hvem vi er om at det bare er på komme hit for å bli kjent med oss.