Medlemsmøte: Mat og helse

Torsdag 12. mai kl 18.00 arrangerer vi et medlemsmøte for MDG Fredrikstad med tema "Mat og helse" i Gamlebyen kulturhus.

Partiet sentralt har startet arbeidet med nytt valgprogram til Stortingsvalget i 2017, og målet for møtet er å komme med innspill til akkurat temaene «Mat og helse». Det er nå vi har mulighet til å påvirke hvordan programmet vi skal gå til valg på skal se ut.

For å hjelpe oss kommer Benedicte Lund fra Moss MDG. Hun er varaordfører i Moss og sitter i sentralstyret og har masse kunnskap både om økologisk mat, helse og om politikk i Moss og nasjonalt.

Utgangspunktet for det nye arbeidsprogrammet er det gamle som man kan finne på Arbeidsprogram 2013-2017. Dette er et stort dokument og det er ikke noen forutsetning at man har lest det for å komme på møtet.

Det finnes også et temautvalg for helsepolitikk i MDG sentralt som har laget et forslag til nytt program. Dette kan leses her: Helseutvalgets innspill til nytt arbeidsprogram 2017 – 2021. Dette dokumentet er det heller ikke noen forutsetning at man har lest, men for de ekstra interesserte kan dette være et godt utgangspunkt.

Så merk kvelden i kalenderen og ta gjerne en titt på de nevnte dokumentene, dette er en unik mulighet for å lære om og påvirke politikken for neste periode!

Velkommen.