Årsmøte 2024

Årsmøtet blir gjennomført mandag 8. januar 2024, fra kl. 18-21. Vi møtes på St. Croix-huset i Fredrikstad, rom 11 i tredje etasje.

Dagsorden

Konstituering
Årsberetninger 2023 for lokallaget
Årsberetning 2023 for bystyregruppen
Regnskap 2023
Budsjett 2024
Innkomne forslag
Valg

Sakspapirer årsmøte 2024 – MDG Fredrikstad og Hvaler