Årsmøte 2016

Miljøpartiet de Grønne i Fredrikstads årsmøte har valgt nytt styre og en resolusjoner for 2016. 14 stemmeberettigede møttes i Donkejongården i Gamlebyen.

21. februar, 2016

På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Ida Julsen ble gjenvalgt som lokallagsleder og øvrige styret, Isabell Halvorsen, Kim Arntsen, Pål Engebretsen og Simone Kristansen ble alle enstemmig valgt som styremedlemmer i MDG Fredrikstad.

 

– Det er en stor glede å få fornyet tillit. Fredrikstad MDG har vært gjennom en historisk viktig valgkamp og vi har fått to plasser i bystyret. Nå fikk vi et tydelig mandat av årsmøtet til å bygge organisasjonen videre. Jeg gleder meg til fortsettelsen sa Julsen.

 

 

Årsmøtet ble forelagt styrets forslag til resolusjon om plastemballasje, med en kort presentasjon ved styremedlem Kim Arntsen. Årsmøtet vedtok følgende enstemmig: styre gis mandat til å arbeide videre med denne saken.

Det ble bestemt at styret også skulle sende resolusjonen videre til Landsmøtet. Men etter å ha gått gjennom det nasjonale programmet, så er saken allerede dekket godt nok opp. I stedet vil vi sette et særlig fokus på saken gjennom faglig besøk på medlemsmøter, skrive leserinnlegg og delta på Strandryddedagen.

Det ble også diskutert at vi starter opp med grønn bading. Dette blir tatt opp på førstkommende medlemsmøte 29. februar.

Fra Oslo MDGs grønn bading