Våre folkevalgte 2019-2023

Erik Skauen, gruppeleder og bystyrerepresentant
Medlem av formannskapet
Leder av kultur- og miljøutvalget

Ida Julsen, bystyrerepresentant
Formannskapet (Varamedlem)
Nestleder av planutvalget

Margrete Kvalbein, bystyrerepresentant
Formannskapet (Varamedlem)
Medlem av rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg

Gunhild Vigdisdatter, bystyrerepresentant
Medlem av oppvekstutvalget

Trond Løvereide
Teknisk utvalg (Medlem)

Christian Strømnes
Helse- og velferdsutvalget (Medlem)

Anne Skauen
Kultur- og miljøutvalget (Varamedlem)

Lars Winsvold
Kultur- og miljøutvalget (Varamedlem)

Kjetil Hafstad
Kultur- og miljøutvalget (Varamedlem)