Våre folkevalgte 2019-2023

1. Erik Skauen, gruppeleder og bystyrerepresentant

2. Ida Julsen, bystyrerepresentant

3. Henning Aall, bystyrerepresentant (uavhengig)

4. Margrete Kvalbein, bystyrerepresentant

5. Torill Frydenlund 1960, vara bystyrerepresentant

6. Niklas Pettersen Mintorovitch 1986, vara bystyrerepresentant

8. Gunhild Vigdisdatter 1977, vara bystyrerepresentant

9. Kjetil Hafstad 1946, vara bystyrerepresentant

10. Børre Fredheim 1968, vara bystyrerepresentant

11. Sigrun Brustad Nilsen 1972, vara bystyrerepresentant

12. Karianne Gulland 1973, vara bystyrerepresentant

13. Trond Løvereide 1964, vara bystyrerepresentant