Lokallagsstyret 2018

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 30. januar 2018.

15. februar, 2018

Leder: Trond Løvereide

Nestleder: Margrete Kvalbein

Styremedlem: Børre Fredheim

Styremedlem: Kristine Høgseth

Styremedlem: Inger Johanne Jensen

Varaer til styret:

Kjetil Hafstad

Torill Frydenlund

Vidar Kristiansen