Lokallagsstyret 2017

Nytt styre for 2017-18 ble valgt på årsmøtet 2017.

20. februar, 2016

Pål Ulstrup Engebretsen
Leder

Pål er oppvokst i Oslo (Stovner, Manglerud, Grünerløkka). Studerer nå statsvitenskap ved høgskolen i Halden.

Klimasaken er vår generasjons største utfordring. Det er det snart allmenn enighet om. Men skal MDG bli et parti for fremtiden, må vi ha en gjennomtenkt politikk for alle samfunnets oppgaver. Fredrikstad er en fin by, men har noen områder med rom for forbedring: Høy andel trygdede, mangel på kommunale boliger, psykisk helse, rusproblematikk, radikalisering og rasisme, dropouts fra videregående skole, lite parker og naturlige møteplasser, samt et stort etterslep på kommunalt vedlikehold. Dyrevelferd er også et problem. Dyrebeskyttelsen i Fredrikstad tok i fjor hånd om over 420 misligholdte kjæledyr. Jeg brenner for et samfunn med mindre fokus på penger og mer fokus på livskvalitet.

Trond Løvereide
Nestleder

Kristine Høgseth
Kasserer

Robert Nordli
Styremedlem

Niklas Mintorovitch Pettersen
Styremedlem

Henning Aall, gruppeleder for bystyregruppen
Bystyrerepresentant
Representant i Planutvalget
1. vara til styret

En by hvor unger, - unge og gamle trives i grønne omgivelser uten stress og kvelende biltrafikk. En by hvor vi sammen satser på å utvikle et fremtidsrettet, bærekraftig næringsliv, som kan gi oss de trygge arbeidsplassene nær der vi bor. En urealistisk drøm? Nei faktisk ikke. Løsningene finnes. Mange byer ute i verden har løste større problemer enn vi har. Men de har tenkt nytt. De har tenkt grønt. La oss samles for en mer levende og grønnere by!

Tor Kjensjord
3. vara til styret