MDG i bystyret

20. februar, 2016

Henning Aall, gruppeleder og bystyrerepresentant

Henning sitter i bystyret, er representant i Planutvalget og vara til teknisk utvalg. Henning er også rådsmedlem i Oslofjorden friluftsråd for Fredrikstad kommune.

E-post: caheaa@fredriktstad.kommune.no
Telefon: 908 98 978

Ida Julsen, bystyrerepresentant og lokallagsleder

Ida sitter i bystyret, er representant til Kultur- og miljøutvalget og vara til Helse- og velferdsutvalget. Ida er i tillegg vara til Fylkestinget, og rådsmedlem i Oslofjorden friluftsråd for Østfold fylkeskommune.

E-post: idirju@fredriktstad.kommune.no
Telefon: 411 82 011

Vidar Kristiansen, 1. vara bystyret
Systemanalytiker IT

Miljøutfordringene er ikke noe som blir løst for oss, men av oss. Vi må alle være forandrings agenter i en omstilling som bygges nedenfra og opp og ha en klar forståelse for den gjensidige avhengigheten av alle nasjoner og den strukturelle årsaken til fattigdom, ulikhet og klimaforandringer. Etter å ha arbeidet og bodd i det globale sør i over 25 år ønsker jeg å være en pådriver for lokalpolitisk kompetansebasert helhetstenkning, sammenhengs kraft og solidaritet.

Torill Frydenlund, 2. vara til bystyret
Erik Skauen, 3. vara til bystyret
Ingvild Garmo Nilsson, 4. vara til bystyret
Ingeborg Anine Elise L.Trømborg, 5. vara til bystyret