Medlemsmøte 29.02. Fredrikstad og Hvaler Miljøpartiet De Grønne

Temaer:
Vi skal ta stilling til resolusjoner som skal behandles på kommende årsmøte for Østfold MDG.
Og vi tar opp temaet «Hvordan forvalter vi arealene våre – i det grønne skiftets navn?»

Velkommen!

Sted: St. Croix-huset, møterom Tier’n
Tid: Torsdag 29. februar, kl. 17:30-19:00
NB! Vegetarbuffet kan kjøpes i kaféen fra kl. 16:30

25. februar, 2024