Politisk samarbeidsavtale mellom Ap, MDG, SP, Rødt, SV og BYM

Politisk samarbeidsavtale 2019-2023 for Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista.

27. september, 2019

Samarbeidspartienes visjon er å skape et samfunn med like muligheter for alle og som tar klimaendringene på alvor. Vi ønsker en utvikling som er i tråd med naturens tålegrense, og at miljø skal få et høyere fokus i all planlegging.

Våre verdier er fundert på at alle er like mye verdt og skal ha samme muligheter, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsevne og seksuell legning.

Fredrikstad – Den lille verdensbyen – skal være en tolerant og mangfoldig kommune som har en åpen port mot verden og som engasjerer seg utenfor eget lokalsamfunn. Vi tar sterk avstand fra all form for rasisme, hat og diskriminering.

Politisk samarbeidsavtale 2019-2023: Politisk plattform 2019-23-Ap-MDG-Sp-R-SV-BYM-Fredrikstad