Program for Fredrikstad MDG 2019-2023

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr at velferd og livskvalitet må utvikles innenfor økosystemenes tålegrenser og med hensyn til mennesker, natur og framtidige generasjoner. 

De Grønne vil ha levende lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har mer tid med venner og familie. Ungene skal kunne leke trygt ute og gå eller sykle til skolen i frisk luft. Ungdommer skal slippe prestasjons- og kjøpepress. Vi skal fortsatt kunne gå tur i mangfoldig natur – i skog og ved hav og vann. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil at Fredrikstad skal være en aktiv del av et Norge som kjemper mot klimaendringer. Det skal være enklest og billigst å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor – i sentrum, naturnært eller i lokalsamfunn rundt om i kommunen.

 

I dette programmet vil du se at vi arbeider for:

  • at klima- og miljøhensyn skal være en del av alle politikkområder
  • en helhetlig helsepolitikk som legger vekt på folkehelse og forebygging
  • en skole der alle skal trives og få utvikle seg, og der praktiske fag får større status
  • et mangfoldig og inkluderende kultur- og arbeidsliv 
  • et Fredrikstad med mange grønne lunger, levende landbruk og stort biologisk mangfold
  • en by hvor tilbud og arbeidsplasser er innen gå-, sykkel- eller kollektivrekkevidde

Last ned hele vårt program her: Valgprogram MDG Fredrikstad 2019-2023