Våre tillitsvalgte

Våre bystyremedlemmer

 • Erik Skauen. Gruppeleder. Medlem av Formannskapet. Medlem av kultur- og miljøutvalget
 • Ida Julsen. Medlem av Formannskapet (Varamedlem) og av Planutvalget (Nestleder)
 • Margrete Kvalbein, bystyrerepresentant. Formannskapet (Varamedlem) Rådgivende mangfolds- og inkluderingsutvalg (Medlem)
 • Gunhild Vigdisdatter, bystyrerepresentant. Medlem av oppvekstutvalget.

Våre fylkestingsrepresentanter

 • Kristin Antun (1980), Nannestad – Gruppeleder for fylkestingsgruppen og komite for utdanning
 • Kristoffer Robin Haug (1984), Ås – komite for samferdsel
 • Hanne Lisa Matt (1979), Røyken – Komite for planlegging
 • Benedicte Lund (1966), Moss – Nestleder i komite for næring
 • Øyvind Solum (1965), Nesodden – Nestleder i komite for finans, klima og administrasjon
 • Signe Bakke Sølberg (1992), Bærum – Kontrollutvalget
 • Janicke Karin Solheim (1953), Lier – vara til komite plan
 • Varaer til fylkestinget:
 • Ida Julsen (1975), Fredrikstad – vara til komite for finans, administrasjon og klima
 • Nikki Schei (1962), Bærum – Vara til komite for kultur
 • Eivind Hoff-Elimari (1976), Nesodden – Vara til komite for næring
 • Anne Hilde Røsvik (1969), Nittedal – Vara til komite for samferdsel
 • Eline Stangeland (1977), Sørum – vara til komite for utdanning
 • Sigve Brouwer (1957), Kongsberg – vara til komite for samferdsel
 • Marius Hagen (1980), Askim – vara til komite for utdanning
 • Line Asphaug (1988), Eidsvoll – vara til komite for kultur