2019 ble historisk for MDG i Fredrikstad. Sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Bymiljølista, skal MDG være med og styre kommunen.