Vil du bidra?

Klimasaken har blitt en folkebevegelse. Du behøver ikke ha erfaring med politikk. Det eneste du trenger er lyst til å bidra.

Valget i 2021 er over, men fremover mot valget i 2023 vil vi trenge flere frivillige og aktive i partiet. Har du noe du ønsker å bidra med?

Ved å fylle inn kontaktinfoen din vil du få invitasjon til aksjoner, skoleringer og andre arrangementer der du bor.