11 ting vi vil gjøre for kulturlivet i Fredrikstad

Er fritidstilbud, kunst og kultur viktig for deg? Her kan du lese om tiltakene vi skal kjempe for så Fredrikstad har mye å tilby akkurat deg.

17. august, 2023

 1. Åpne og tilgjengelige idrettsanlegg. Engasjementet for idrett i Fredrikstad skal ikke begrenses på grunn av uforholdsmessige høye leiepriser. Vi skal være kreative i hvordan anlegg blir bygget og benyttet, så de kan brukes til en rekke idretter og aktiviteter.
 2. Styrke Fredrikstad idrettsråd.
 3. Styrke Aktive Fredrikstad og utvikle samarbeid med aktivitetsorganisasjoner.
 4. Øke midler til ulike kulturtilbud for barn og unge, så vi har tilbud uavhengig av interesser.
 5. Videreføre og styrke SuperSFO, for å nå flere barn som i dag ikke har plass på kulturskolen.
 6. Flere kajakkhotell.
 7. Fortsette satsingen på Gamlebyen til glede for besøkende, beboere og næring. Vi vil følge opp planen Strategi for Gamlebyen, forsterke dialogen med Forsvarsbygg og skaffe dedikerte vaktmestertjenester.
 8. Styrke arbeidet med fartøyvernsenter på Isegran og jobbe for at miljøet får frihet til å bygge aktivitet på øya.
 9. Fortsette det gode arbeidet med og i Kulturhusene – St. Croix & Blå Grotte.
 10. Støtte opp under felles arbeidslokaler, arbeidsstipend og andre tiltak som tilrettelegger for kunstnere i Fredrikstad.
 11. Videreføre ordningen med å prioritere lokal kunst ved kommunale innkjøp.