Lokallagsstyre fra mars 2023

På årsmøtet ble det besluttet at Fredrikstad MDG og Hvaler MDG blir slått sammen.

I tillegg ble disse forslagene vedtatt:

 • Ida Julsen ble valgt som representant fra bystyret
 • Lokallagsstyret får fullmakt til å godkjenne ny valgkomité
 • Benedicte Lund (Moss MDG) ble valgt som revisor

Lokallagsstyrets medlemmer

 • Lars Martin Mediaas (leder)
 • Gunhild Vigdisdatter (nestleder)
 • Peter Dean
 • Morten Knutsen
 • Susanne Knutsen
 • David Andreas Møller-Johansen
 • Anne Marit Skovly
 • 1. vara: Lillian Bisgaard
 • 2. vara: Guro S. Johannessen
 • 3. vara: Hanne Johansen
 • 4. vara: Tom Christian O. Alnæs