Politisk har vi jobba godt på tvers av partier med å få til en retning og helhetlig strategi for Gamlebyen. Nå er det på tide å få til det samme for Isegran. Denne grønne perla av ei øy som innbyggerne i Fredrikstad eier i fellesskap. En slik øyperle trenger en oversiktlig og samlende strategi som ivaretar alle verdier og de forskjellige interessene og brukere av øya.

Natur, kultur, historie, båtliv, nye og gamle maritime tradisjoner, håndverk, næring, festivaler og fritidsaktiviteter sameksisterer på den store, lille, grønne øya midt i byen. Hit kan man gå, sykle og ta ferge, året rundt. Godt tilrettelagt er det også om man er avhengig av bil for å komme hit.

 

Gunhild Vigdisdatter, gruppeleder MDG Fredrikstad. Foto: Dan Uneken

Men er denne skatten godt nok sikret? Har vi verktøyene for å ivareta de kvalitetene denne øya allerede innehar? Og har vi oversikten til å fange opp alle mulighetene for Isegran?

Nei, mener vi i MDG. Men det skal det bli en ordning på nå.

Formannskapet skal 29. mars vedta et oppgaveutvalg med medlemmer fra flere politiske partier, som skal jobbe for å ivareta allmennhetens, næringenes og frivillighetens interesser på Isegran og nettopp peke ut en retning og strategi.

MDG har gjennom flere år jobbet tett på aktørene og frivilligheten på Isegran. For det har vært mye å ta tak i. Noe har vi klart å få til, mens andre ting henger fortsatt. Derfor mener vi at et slikt arbeidsutvalg kan være løsningen for å oppnå fortgang. MDG ønsker tydeligere retning for øya hvor kulturminnevernet er førende for utviklingen. Og vi i MDG er overbevist om at de gode løsningene gjøres på tvers av brukerinteresser og på tvers av partier.

Vi gleder oss!