Staten nekter privatskoler å gi elevene gratis mat

Det å lage regler er slett ikke enkelt. Å tolke reglene er slett ikke noe lettere. Men når de samme reglene blir brukt til å hindre Blåkors-drevne skoler i å dele ut gratis mat til elevene så blir det bare latterlig.

16. juni, 2024

Privatskoler skal og må ettergås skikkelig. Det har vist seg å være nødvendig for å hindre at penger blir tatt ut som utbytte, eller skjult utbytte til eierne.
Skolemat kan være et viktig bidrag på mange måter. Det er flere som får i seg sunn mat, elevene spiser sammen og har et fellesskap rundt måltidet og konsentrasjonen øker.
Dette gjøres det nå forsøk på å stoppe, fordi reglene om at penger kun skal brukes på undervisning tolkes i overkant rigid.
Gudmund Grønhaug, MDGs representant i Helse- og velferdsutvalget
For mer bakgrunn om denne saken kan du lese denne artikkelen på Utdanningsnytt: