Fredrikstad viser vei – årnær det sæ?

I Fredrikstad har vi nå flere store saker på dagsorden hvor næring settes opp mot natur. Store naturverdier i Fredrikstad står i fare for å ødelegges for alltid.

16. juni, 2024

Smak på de ordene – for alltid. Er det sånn vi skal forvalte for neste generasjon? Ødelegge for alltid.

Her er noen eksempler på at Fredrikstad viser vei. Feil vei. Årnær sæ?

Viken Park

Om den blir vedtatt vil Viken Park med sine planlagte 1800 daa bli en av Europas aller største naturnedbyggingsprosjekter. Her ønsker utbygger å sprenge bort et helt landskap, inkludert åsrygger, og drive med pukkvirksomhet i 20–30 år. Og pukken skal kjøres til andre steder.

Vi snakker om flere hundre lass – hver dag.

Prosjektet selges inn som «grønn industriell symbiose», noe blant annet NHO heier på. Man kan lure på hvorfor vi ikke bruker eksisterende næringsområder mer effektivt før vi tar et nytt naturlandskap i bruk. Her må kommunedirektøren og ordfører sette seg ned og legge en plan for hvordan eksempelvis Øra kan fortettes bedre. For akkurat på Øra er det stort potensial, hvis man virkelig vil!

Norgeshistoriens største mudringsprosjekt

Fredrikstad og Hvaler kommune ble stolte forvaltere av Norges første nasjonalpark, som inkluderer sjøarealer, for noen år siden. Slikt genererer verdiskaping for hele regionen.

Samtidig må Glommas utløp mudres for annen verdiskaping i regionen. Det er nødvendig, men det er IKKE nødvendig å dumpe massene lenger ut i sjøen, på grensa til nasjonalparken vår.

Går det som staten og de største partiene i Fredrikstad vil, så snakker vi om 475.000 m³ mudderslam. Og på 1-2-3 så var de dypvannskorallene ute.

Kanskje det blir slik at Fredrikstad blir Norges første kommune som klarer å tilslamme en nasjonalpark og bidrar til å fjerne mesteparten av det gjenværende livet i fjorden? Det gir særdeles dårlige betingelser for verdiskaping. Fredrikstad viser vei!

Glommastiens grønne lunger

De nasjonalt sjeldne og verdifulle løvskogområdene langs Glommastien bygges ned én etter én, bit for bit. Nå står det siste grønne området i et tett næringsområde på Lisleby i fare.

En bedrift ønsker å utvide, utover i løvskogen, heller enn i høyden eller utnytte allerede nedbygd område mer effektivt. Skal Fredrikstad vise vei ved å videreføre tradisjonene for å bygge ned, eller er det nå vi begynner å endre praksis? Det avgjøres i torsdagens bystyre!

Alt dette skjer på vår vakt. Syns virkelig innbyggerne i Fredrikstad at dette er OK? Hvis svaret er ja, kan du sitte helt rolig. Er du derimot litt urolig bør du engasjere deg. Fordi det er nå det skjer. Ikke om et år, ikke om 10, men nå!

MDG mener vi må endre måten kommunen og det politiske flertallet bedriver utvikling. Vi må evne å øke verdiskapingen samtidig som vi forvalter vår natur og arealer på en mer bærekraftig måte.

I plan- og bygningsloven, heter det:

§ 1–1. Lovens formål

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.»

Det kan se ut til at politikere flest har glemt å forvalte for samfunnet og fremtidige generasjoner og kun tar hensyn til den enkelte. For gang på gang ser vi at det er utbyggernes økonomiske interesse som vinner over naturen.

Det burde være nok nå. Det nøttern’te å drive på den måten lenger.

Vi må vekte annerledes, vi må evne å ta vare på natur bedre enn det vi har klart frem til nå.

Først da årnær’e sæ i Fredrikstad.

 

Skrevet av Erik Skauen og Gunhild Vigdisdotter, MDG Fredrikstad.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Fredriksstad blad, 13. juni 2024.