Miljøpartiet De Grønne er glad for kunnskapsminister Nessa Nordtuns anbefalinger om mobilfrie grunnskoler. Allikevel mener vi at en anbefaling ikke er nok. MDG ønsker felles kommunale retningslinjer for å sikre barn og unge en hverdag som virkelig er mobilfri.

– Mobilene bør leveres inn til lærer ved skoledagens oppstart og ikke leveres ut igjen før skoledagens slutt, skriver Gunhild Vigdisdatter. Foto: Dan Uneken

Vi har nok kunnskap om hvordan konstant tilgang til, og bruk av mobil, påvirker oss. Dårligere konsentrasjon, vi taper evne til å fokusere over tid og husker dårligere når vi bruker mobil samtidig som vi gjør andre oppgaver. Og det er påvist sammenhenger mellom mye mobilbruk og dårligere søvn, og økt risiko for depresjon.

Tenk da på hvordan mobilbruk kan påvirke barn og unge. Den menneskelige hjernen er ikke ferdig utviklet før i begynnelsen av 20-årene. Vi vet også at mobbing via apper på mobilen er et omfattende problem. Og vi vet at barn og ungdom er særlig eksponert for et massivt forbruks- og utseendepress fra influensere og annet innhold på sosiale medier.

Flere skoler i Fredrikstad har innført mobilfrie skoler allerede, men det er ulik praksis for gjennomføringen. Noen har mobilfrie klasserom, men gir tilgang i friminuttene.

Det kan godt hende det er nyttig at erfaringene fra de ulike praksisene skal samles og vurderes, og vi har full tillit til at lærere og ansatte vet når det er nyttig å bruke mobilen, for eksempel i læringsøyemed. Men vi bør innføre et felles regelverk for skolene våre. Mobilene bør leveres inn til lærer ved skoledagens oppstart og ikke leveres ut igjen før skoledagens slutt.

MDGs klare ønske er å innføre en praksis som sikrer barn og unge i grunnskolen en hverdag uten de belastningene som vi vet at konstant tilgang til mobiltelefon påfører.