Fotocredit:

Kan anleggsarbeid planlegges bedre for å unngå vanningsrestriksjoner?

Meldingen om vanningsrestriksjoner tikket inn på telefonen nylig, ikke helt uventet. Jeg har ventet på den, det er veldig tørt nå og skogbrannfare er varslet over store deler av landet i lang tid allerede denne våren.

2. juni, 2024

Så viser det seg at vanningsrestriksjonen som er innført ikke er på grunn av lite nedbør og tørt vær, men fordi hovedvannledningen, som forsyner Fredrikstad-innbyggerne med drikkevann, skal byttes ut. Det er selvsagt helt nødvendig og ille bra!

Vi i MDG stiller allikevel spørsmål ved om det er klokest å gjøre arbeid som medfører vanningsrestriksjoner akkurat nå. Kunne arbeidet vært gjort i en periode når vannmagasinene er fullere? Og på en tid som ikke er den mest kritiske perioden for vanning av plantevekster?

For det er nå på våren hagegleden bobler. Planteskolene, gartneriene, andelsbøndene, hobbydyrkerne og skolehagene er særdeles avhengig av å vanne nysådde frø og unge spirer. Ikke bare er vi nå i den mest kritiske perioden for plantenes overlevelse, men det er også mye sol og varmt vær og i kombinasjon med vind blir jorda veldig tørr.

Det er rett nok innført unntak for de som driver næringsvirksomhet, slik at de kan vanne med slange, men hageeierne får ikke tilstrekkelig vannet sin nysådde blomstereng, grønnsaksjordlapp og sine nyinnkjøpte stauder og trær.

Som medlem av teknisk utvalg kjenner jeg godt til teknisk drifts levering av innbyggernes daglige og ofte «usynlige» tjenester. Teknisk drifts ansatte i Fredrikstad kommune jobber veldig godt hele døgnet, hele året og sørger for at vi lever livene våre med rent drikkevann, tar seg av avfallet vårt og veiene vedlikeholdes og ryddes.

Når vi i MDG stiller spørsmål rundt planleggingen av vedlikeholdet er det på ingen måte en kritikk over utførte tjenester for kommunens innbyggere. Vi stiller spørsmålet for at vi fremover på best mulig vis skal kunne ivareta næringsinteresser, folkehelsen og trivselen som ligger i å dyrke selv og hva det har å si for naturmangfoldet.

Her er spørsmålet som MDG vil stille til teknisk utvalg:

MDG er takknemlig for at teknisk drift utfører nødvendig vedlikehold av hovedvannledningen som forsyner Fredrikstads innbyggere med rent drikkevann. Det er per 15.05.24 innført de strengeste vanningsrestriksjonene i kommunen fordi det, i kombinasjon med vedlikeholdsarbeidet, er lite vann i vannmagasinene. Vanningsrestriksjonene fører til at innbyggerne, enten de driver næring, skolehage, andelshage, eller dyrker i egen hage, får problemer med å tilføre planteveksten nok vann. Dette gjøres i en tid på året da planteveksten er særlig avhengig av å få nok vann. Grøntarealer og plantevekst er viktig for folkehelsen og for naturmangfoldet og for at næring som driver med planter skal ha levedyktige forhold, biologisk og økonomisk. MDG stiller derfor spørsmål ved om tilsvarende arbeid i fremtiden kan planlegges lagt til en annen tid på året.

Spørsmål:

Ved planlegging av vedlikeholdsarbeider, som man vet vil kreve vanningsrestriksjoner, vurderes det å ta hensyn til behovet for vanning som næringsinteresser og innbyggerne har, ved at vedlikeholdsarbeidet kan legges til en annen tid på året?

 

Skrevet av: Gunhild Vigdisdatter, gruppeleder for MDG i Fredrikstad.

Dette innlegget ble først publisert i Fredriksstad blad, 19. mai 2024.