Moumgropa er ei grønn perle langs Glomma som vi i Miljøpartiet De Grønne har fulgt med på lenge:

 

MDG-Skauen fikk løfte om vern av Moumgropa – arbeidene stanset

Området er også nevnt som et særdeles viktig område for fugler og dyr i kommunedelplanen for naturmangfold.

Dette unike området står nå i fare for å bli nedbygd til næring. Saken skal først til politisk behandling i planutvalget og deretter til formannskapet. MDG har ikke representasjon i planutvalget, men i formannskapet skal vi prøve å få med det politiske fellesskapet på et vedtak som tar vare på de mest verdifulle naturkvalitetene. Vi håper at alle partier stiller seg bak dette, til det beste for innbyggerne, naturen og næringsutviklingen i Fredrikstad.

Forutsigbarhet for næringslivet er kjempeviktig. Like viktig er det å bevare natur.

Gjennom naturavtalen forplikter vi oss til å bevare minst 30 % av naturen innen 2030. Det er det god grunn til – fordi naturen vår bygges ned og arter dør ut i stor hastighet.

Stadig flere nordmenn har fått øynene opp for den kommunale arealforvaltningen gjennom blant annet NRKs artikler og Bård Tufte Johansens tv-serie Oppsynsmannen. Det har vist oss at det foregår en bit for bit-nedbygging uten kontroll på hvor mye natur som forsvinner.

Moumgropa ønskes utviklet for næring og da må vi ha tunga rett i munnen. Løvskogen, dammene og grøntområdene ned mot elva må bevares side om side med næringsutvikling. Vel så viktig er at folk må sikres tilgang til denne grønne perla ved Glommastien. Ved å etablere en sti fra Glommastien så folk kan gå og sykle nedom for å ta en pause, se på fuglelivet og bare være i denne flotte naturperlen.

Vi i MDG ser at vi ikke har råd til å tape mer natur i Fredrikstad slik som har skjedd blant annet ved den tidligere naturperlen Sorgenfri. Før var dette et naturområde med yrende fugleliv. I dag er det kun en dam som er fin for husene rundt, mens dyrelivet er sterkt redusert.

Sånn kan vi ikke fortsette. Hvis ikke vi politikere i fellesskap tar ansvar nå, har vi særdeles lite natur igjen av høy biologisk kvalitet i Fredrikstad. Og områdene langs Glomma er unike i norsk målestokk.

Det er nå vi skal ta kampen for den naturen vi har igjen og finne gode løsninger slik at vi både kan ha næring og natur også i fremtiden. Da må det jobbes godt med utbyggingsplaner i forkant.

Vi i MDG mener det er på overtid å skifte kurs for hvordan vi jobber med arealsaker i vår kommune. Vi må utnytte allerede nedbygde «grå» områder bedre. Det vil si å arealøkonomisere områder næringslivet allerede har tatt i bruk.

Ved å se på mest mulig optimal bruk av de grå områdene, før vi tar i bruk jomfruelige naturområder.

Vi må forvente at ledelsen i vår kommune tar ansvar, og gjør det forarbeidet som trengs for at fellesskapet kan etablere mer næring der vi allerede har næring fra før. Det samme forarbeidet må vi forvente av utbyggere som ønsker å utvide sin drift på eksisterende næringstomter gjør. Helt konkret betyr det å bygge tettere og kartlegge det reelle behovet for parkeringsplasser, lagringstomter, bygningskapasitet, laste- og lossesoner osv.

Fredrikstad kommune har en jobb å gjøre. Vi i MDG har store forventninger til kommunedirektøren og ordfører. Tiden er inne for mer effektiv arealbruk. Men da må kommunen ha en mer ansvarlig hånd på rattet, og ikke fortsette de tradisjonene vi har holdt på med i over 100 år. Vi heier på ledelsen, og håper virkelig de leverer i årene som kommer.

Det finnes gode løsninger, men da må man velge å gripe dem!