Nå må vi ta vare på blomstene i veikanten

Akkurat nå er veikantene våre fantastiske. Et fargespekter uten like og med den trivelige summingen fra levende natur.

27. juli, 2023

Dette debattinnlegget er skrevet av Erik Skauen, gruppeleder i Fredrikstad MDG, og ble først publisert i Fredrikstad blad, 27. juli 2023.

Dette er fint for oss mennesker ved at vi opplever vakre blomster, sommerfugler og humler. Samtidig er veikantene særdeles viktig for naturmangfoldet. Dette er på mange måter siste rest av de tradisjonelle slåtte- og blomsterengene som fantes overalt for mange år siden.

Miljøpartiet De Grønne setter igjen søkelyset på disse viktige naturområdene og med en klar henstilling til veieierne (staten, Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune) om å vente med slåtten til blomstene har frødd og insektene har forsynt seg. Noe annet er helt unødvendig og veldig dumt.

Verdens insekter utryddes i en rasende fart. Forskning, publisert i tidsskriftet Biological Conversation og omtalt i medier verden over, har fått mange til å grøsse. Dersom vi fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år. Derfor blir alle slike «småtiltak» viktig i den tiden vi nå lever.

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver frukttrærne våre. Uten insekter, ingen epler. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

Viken fylkeskommune skal være et fylke som skal ta vare på biologisk mangfold og det samme har blitt vedtatt i Fredrikstad kommune. Da må vi unngå kantslått langs fylkes- og kommunale veier i de viktige sommerukene hvor insekter og fugler trenger mat.

For mange arter er det mest skånsomt å gjennomføre kantslåtten så sent som mulig. Kantslått for å hindre oppvekst av busk, kratt og kraftige vekster kan uansett utføres på høsten.

Å løse klima- og miljøutfordringene er den største oppgaven vi står overfor i vår tid. Og det er vi menneskene som er årsak til utfordringene gjennom hvordan vi bruker og forbruker naturressursene. Også i Fredrikstad taper vi naturmangfold, særlig som følge av arealinngrep, fragmentering og nedbygging av natur.

Miljøpartiet de Grønne er det partiet som setter naturen høyest på den politiske dagsorden i Fredrikstad, og det skal vi fortsette å gjøre. Naturen trenger politikere som snakker naturens sak, enten det gjelder veikanter, mudring av farleden, restaurering av dammer eller 100-meterskogen, for å nevne noe. Vi skal være naturens stemme i Fredrikstad-samfunnet. Fordi vi bryr oss om både mennesker og miljø.

 

Dette debattinnlegget er skrevet av Erik Skauen, gruppeleder i Fredrikstad MDG, og ble først publisert i Fredrikstad blad, 27. juli 2023.