Tiden for gammeldags, imperialistisk arealplanlegging med linjalstreking på papirkartet er forbi

Vi i MDG mener at natur og næring ikke bare kan, men må gå hånd i hånd.

27. april, 2024

I et debattinnlegg om Viken Park, ført i pennen av Høyre-politiker og medlem av næringsutvalget, Tor Prøitz, viser han til et tidligere innlegg fra MDG og skriver: «Det som er utfordrende, er hvordan MDG ser utelukkende på elementene natur og miljø i samfunnsplanleggingen og neglisjerer eller utelukker andre forhold som vi alle er avhengig av i et samfunn.»

Vi i Miljøpartiet De Grønne lurer på om Prøitz flagger partiet Høyres politikk, eller om det er enkeltmannens syn som kommer frem i innlegget. Sitatet over viser tydelig at han ikke forstår at næring, industri og samfunnet er avhengig av at vi har en gjenværende natur å høste fra.

Prøitz viser også med sitt innlegg at han ikke har fått med seg, eller kanskje ikke forstått, etablert og gjennomdokumentert kunnskap om at naturen er i krise. Uten økosystemtjenester, ingen velferd.

Oppegående mennesker som Prøitz burde ikke gå i den naive fellen å regne på naturen eller se all natur over ett slik han gjør i innlegget. Natur er ikke bare grantrær i flokk. Natur er komplekse systemer – økologisk samspill og utvikling over tid.

Vi kan ikke lenger planlegge samfunns- og næringsutvikling ved å brette kommunekartet ut på skrivebordet, se seg ut et ubebygd område for så streke opp et ønsket område med linjal og penn. Arealer er en ikke fornybar ressurs. Vi må jobbe annerledes med arealforvaltningen fremover.

 

– Vi i MDG mener at natur og næring ikke bare kan, men må gå hånd i hånd, skriver Gunhild Vigdisdatter. Foto: Innsendt bilde

Først og fremst bør arealer som allerede er tatt i bruk arealøkonomiseres. Og hvis det mot all formodning er behov for mer næringsarealer må aktuelt areal vurderes med tanke på naturverdier.

For leveområdene til planter og dyr, og for verdien for menneskene som benytter disse arealene. Til planene om Viken Park ser vi at blant flere høringssvar så er også Østfold fylkeskommune bekymret for tap av barns tilgang på natur, hvis dette området ødelegges for all fremtid.

Vi i MDG mener at natur og næring ikke bare kan, men  gå hånd i hånd. Prøitz hevder at utbygger ivaretar alle naturverdiene i området. Har Prøitz i det hele tatt satt seg inn i hvor inngripende planene for Viken Park er?

Viken park planlegges som en av Europas største og vil innebære utsprenging av 30 millioner tonn fjell og nedbygging av et 1800 daa stort område. Midt i smørøyet av natur- og kulturhistoriske kvaliteter av høy verdi for folk i Fredrikstad.

MDG ønsker at Høyre skal lykkes i denne perioden hvor de har flertall. Men slike gammelmodige innganger til politikkutforming, som presenteres her fra Prøitz, håper vi er et hurtig forbigående feiltrinn.

 

Dette debattinnlegget ble først publisert i Fredriksstad blad, 26. april 2024